Så hjälper vi

När du söker hjälp hos Giving People Senior gör organisationens administratörer ett utredningsarbete för att säkerställa att du lämnat korrekta uppgifter. Var därför alltid noggrann så att du fyller i alla uppgifter rätt. Är du samordnare (vän, närstående, personal inom hemtjänst eller myndighet etc) ska både dina och den hjälpsökandes uppgifter lämnas. När utredningsarbetet är utfört och du blir godkänd för att få hjälp, skapas ett ärende. Vi kommer därefter att försöka matcha dig med givare som passar just dina behov och önskemål. Du som söker hjälp är anonym utåt och endast de givare som vill hjälpa dig får dina kontaktuppgifter. Det är tillåtet att ta hjälp från en utomstående för att ansöka, men du som är vad vi kallar samordnare måste också kunna styrka de uppgifter du lämnar. Giving People Senior publicerar aldrig några förfrågningar om kontanter och delar inte ut ekonomiskt stöd. Det du kan söka hjälp med är mat, kläder eller om du behöver någon form av personligt stöd. Vi förbehåller oss rätten att neka sökande om anledning till detta skulle uppstå.