Vi på Giving People Senior vill:

  • hjälpa äldre människor i ekonomisk och social utsatthet
  • förebygga att äldre människor hamnar i ekonomisk och social utsatthet
  • motverka utanförskap, ensamhet och sociala klyftor
  • bedriva samhällspåverkan genom att belysa och prata om hur den äldre generationen lätt hamnar i ensamhet och fattigdom
  • skapa debatt kring den utsatta äldre generationen och påverka de styrande politikerna