Gör skillnad

Din insats gör stor skillnad. Varje enskild insats, stor som liten, hjälper oss att bekämpa fattigdom och ensamhet bland äldre i Sverige, inte bara genom akuta insatser utan också genom ett förebyggande och långsiktigt arbete. Ditt engagemang betyder mycket för oss.